Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Beroepsziekte - Zelfstandige

Een beroepziekte is een ervaring of aandoening waarbij u geestelijke of lichamelijke arbeidsongeschiktheid oploopt. Dit kan het gevolg zijn dat je als zelfstandig ondernemer onder de werkdruk het niet zo nauw neemt met de veiligheidsvoorschriften of de regels die gelden voor het gezond werken. Je eigen risico. Als zelfstandig ondernemer kan je buiten bijzondere gevallen je arbeidsongeschiktheid tengevolge van een beroepsziekte niet op een derde verhalen immer je bent zelf de eerste verantwoordelijke voor de opgelopen arbeidsongeschiktheid.

Uitzondering waardoor toch verhaal op opdrachtgever mogelijk is

Een uitzondering hierop is als je als kracht ingehuurd bent door een opdrachtgever die dan eventueel de veiligheidsvoorschriften en de regels heeft overtreden. Op dat moment heb je als zelfstandig ondernemer dezelfde aanspraken als iemand die bij de opdrachtgever in loondienst werkte. Let wel je dient dan wel te bewijzen dat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het niet naleven van de regels en de eisen zoals opgelegd zijn door de arbeidsinspectie. Zodra de eerste ziektemelding plaatsvindt dan begint de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar te lopen ,dus waar je denkt aan normaal ziekteverzuim denk dan ook even na of dit misschien het begin is van een beroepsziekte en doe als je dit vermoed dan een proforma-claim waarbij je de verjaring stuit om later niet met lege handen te staan. (Je stopt dan de verjaring terwijl er nog geen daadwerkelijke claim is.) Aangewezen op uitkering middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heb dan kan je verder geen beroep doen anders als op de Algemene Bijstandswet, echter dan mag je maar over een beperkt vermogen beschikken en moet je als de arbeidsongeschiktheid zich voortdoet eerst je eigen vermogen op eten . Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor een zelfstandig ondernemer een noodzaak. Stel je was nog ik loondienst geweest ook dan moet je verzekeringspremie afdragen. Het feit dat je denkt ik verdien meer als ik zelfstandig ben want dan kan in de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in mijn zak steken is een hele slechte denkwijze en dit kan je bij arbeidsongeschiktheid lelijk opbreken. Altijd een claim proberen in te dienen.

Wij adviseren je altijd via een letselschade advocaat overleg te plegen of uw opdrachtgever werkgever aansprakelijk zult stellen voor het feit dat u arbeidsongeschikt bent geworden ten gevolg van een beroepsziekte zij zijn de specialisten op dit gebied en zijn staan u kosteloos bij om de schade door achteruitgang van inkomen bij arbeidsongeschiktheid te verhalen.

Welke beroepsziektes zijn er?

Er zijn vele soorten beroepsziektes waarbij er twee soorten zijn namelijk de erkende beroepsziektes en de niet erkende beroepsziektes. Via onderstaande link kom je in onze volledige database van beroepsziektes met daarbij de juridische uitspraken binnen de aangegeven beroepsziektes.