Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Zelfstandige

Iemand die een eigen bedrijf heeft of begint alleen of met een aantal compagnons. Het bedrijf wordt voor eigen rekening en risico gedreven. Een onderneming kan ook uit hobby voortkomen echter als je meer dan 1250 uur per jaar aan je onderneming werkt dan wordt je ook door de belastingdienst gezien als zelfstandig ondernemer.

Als zelfstandige bent kan je in principe geen beroep doen op de sociale verzekeringen omdat deze voor werknemers gelden.


Echtgenote

Zelfstandigen die hun echtgenote in loondienst nemen dienen er ook rekening mee te houden dat zij niet verzekerd is voor de werkloosheidswet omdat er in principe geen gezagsverhouding is tussen deze partijen.

ZZP

ZZP staat voor, zelfstandigen zonder personeel, dit is de grootste groep zelfstandige ondernemers.

Werkloosheidswet

Het kan zijn je een eigen bedrijf wilt beginnen vanuit de Werkloosheidswet. Het is belangrijk om dan contact op te nemen met het UWV. Deze kan je toestemming geven om aan je eigen onderneming te werken voor 6 maanden met behoud van de uitkering. De sollicitatieplicht vervalt in deze periode.

Bijstand

Als je bijstand ontvangt kun je een eigen bedrijf starten en hier hulp bij krijgen via het UWV. Je hebt dan mogelijk recht op, begeleiding, startkrediet of lening.