Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Mijn Verhaal

Vanaf 1980 heb ik binnen het verzekeringswezen arbeidsongeschiktheidverzekeringen geadviseerd en verkocht. In deze markt krijg je een dubbel gevoel want aan de ene kant moet je als zelfstandige wel verzekeren terwijl je aan de andere kant zit met de vraag of de verzekeraar wel uit betaald bij ziekte of ongeval.

De verhalen die je krijgt van mensen die een beroep doen op een uitkering en dat zij niet krijgen wat zij willen of gedacht hadden lopen als een rode draad door de wereld van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heen. Als het op uitkeren aankomt dan blijkt het allemaal heel erg ingewikkeld te worden aan de kant van de verzekeringsmaatschappijen. Vaak komen mensen in pure armoede terecht omdat zij ook geen beroep kunnen doen op allerlei voorzieningen die gelden voor mensen die in loondienst zijn. Er is dus duidelijk een groot wantrouwen van mensen tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en dit kan mede afgelezen worden uit het feit dat ongeveer de helft van de zelfstandig ondernemers niet is verzekerd.

Vanuit de verzekeringskant met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het een kleine stap naar de slachtoffers van een letselschade,immers deze mensen hebben ook recht op een schadevergoeding of uitkering en die moeten ook onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen. Dus vanaf 2009 ben ik via de website Ongevallenclaimen.nl gestart om mensen te helpen met het claimen van hun letselschade en hun erop te wijzen dat zij hiervoor doorgestuurd worden naar een professionele belangenbehartiger. Bij de behandeling van deze schades staat bij ons voorop dat dit geheel kosteloos geschied en wel door Letselschadespecialisten die uitsluitend oog hebben voor hun cliënten en alles eruit halen wat erin zit.

In het eerst jaar 2009 waren er 465 meldingen wat in 2010 opliep naar 1853 in 2011 naar 2172 en eind 2012 komen wij uit op doorgereken 2606 meldingen.

Door de zuivere manier van werken en de successen voor onze clënten nemen de aantallen gestaag toe en kunnen wij met ons team vele slachtoffers op een open en eerlijke manier helpen.

Uiteindelijk voel in mij beter in de rol om mensen die recht hebben op een schade-uitkering kosteloos te helpen in plaats van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verkopen waarbij de kans op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid onduidelijk is.

Dick van Galen

Arbeidsongeschiktheid.nl