Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Ziekte - Loondienst

Inleiding

Het kan voorkomen dat je ziek wordt zonder dat dit het gevolg is van een ongeval(letsel) of beroepsziekte. Zodra je weet dat je ziek bent moet dit meteen door gegeven worden aan de werkgever. Bij voorkeur een directe leidinggevende. Per bedrijf kan de procedure rond ziekmelden verschillen, dit is dan vastgelegd in het verzuimbeleid. De soort ziekte doet niet ter zake, als je arbeidsongeschikt bent is dat het hoofdpunt.

Arbeidsongeschiktheid

Niet alle ziekte leidt tot arbeidsongeschiktheid. Als je verkouden bent geraakt, is dit erg vervelend, maar zonder bijkomende klachten ben je niet arbeidsongeschikt en kan er gewoon gewerkt worden. Het is daarom belangrijk dat je duidelijk en eerlijk bent tegen de werkgever als je een ziekmelding doet. Dan kun je samen met de werkgever een plan maken om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Loonvrije wachtdagen

Als je jezelf ziekmeldt krijg je vanaf de 1e ziektedag loon doorbetaald. Overigens kan er ook sprake zijn van wachtdagen. Je ontvangt geen loon over maximaal de eerste 2 ziektedagen. De wachtdagen staan in de arbeidsovereenkomst omschreven. Mocht het zo zijn dat je jezelf binnen 4 weken weer ziek meld krijg je vanaf de eerste ziektedag doorbetaald.

Arbodienst, Bedrijfsarts

Als je langer ziek bent dan een paar dagen kan de werkgever je vragen de arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts te laten beoordelen. Omdat de werkgever zelf niet deskundig is om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen, kan hij dit dan aan derde vragen. De bedrijfsarts of de arbodienst mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming je medische of andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever. Deze kan een conclusie geven aan de werkgever over de arbeidsongeschiktheid zonder in details te treden.

Informatie

De werkgever mag bij een ziekmelding niet om alle informatie vragen vanwege privacy. Als hij hier toch naar vraagt mag je hierover zwijgen. De vragen die je werkgever mag stellen:

  • Telefoonnummer en eventuele verpleegadres
  • Hoe lang dat je verwacht dat de ziekte aanhoudt
  • Lopende werkzaamheden en geplande afspraken
  • Of de oorzaak een bedrijfsongeval is
  • Of de oorzaak een verkeersongeval is

Poortwachter

Volgens de Wet Poortwachter zijn de werknemer en de werkgever samen verantwoordelijk voor een snelle re-integratie. Dit om te voorkomen dat de werknemer in de WIA terecht komt. De wet bevat een aantal verplichtingen waar aan gehouden moet worden.

Een zieke werknemer moet mee werken aan zijn eigen re-integratie, dat betekend actief opstellen en bereid zijn te ontplooien. Als je zelf met voorstellen komt, bijvoorbeeld een aanpassing van je werkplek, kan de werkgever dit moeilijk afkeuren.

Langdurig

Het kan zijn dat de ziekte niet binnen enkele weken over is. Deze arbeidsongeschiktheid moet worden vastgesteld door de bedrijfsarts of arbodienst.