Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Beroepsziekte - Loondienst

Een beroepziekte is een ervaring of aandoening waarbij u geestelijke of lichamelijke arbeidsongeschiktheid oploopt. Dit kan als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld het niet naleven van de regels zoals opgelegd door de ARBO regels of het gevolg zijn van het werkklimaat zoals pesten en seksuele intimidatie. Het begint vaak met ziekteverzuim echter die kan later ontaarden in volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte.

Let op de verjaring!

Zodra de eerste ziektemelding plaatsvindt dan begint de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar te lopen ,dus waar je denkt aan normaal ziekteverzuim denk dan ook even na of dit misschien het begin is van een beroepsziekte en doe als je dit vermoed dan een proforma-claim waarbij je de verjaring stuit om later niet met lege handen te staan. (Je stopt dan de verjaring terwijl er nog geen daadwerkelijke claim is.)

Forse achteruitgang van uw inkomen

Doordat je arbeidsongeschikt kan worden verklaard komt je in de sociale wetgeving terecht ( WIA) . Omdat de voorzieningen via dit stelsel de laatste jaren alleen maar uitgehold worden gaat dit heel wat aan inkomen schelen. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat je weet wat uw rechten zijn en dat je hier gebruik van gaat maken. In de huidige praktijk is de werknemer vaak bevreesd om de werkgever alvast aansprakelijk te houden, echter hiermee verspeeld je, je rechten en dit terwijl de werkgever over het algemeen verzekerd is voor de schade. Via een gespecialiseerde letselschade advocaat word je gratis geholpen, dus vul de beroepsziektetest in en u wordt gratis verder geholpen dit omdat jouw werkgever ook aansprakelijk is voor de kosten die je maakt om de schade te verhalen.

Altijd een claim indienen

Wij adviseren je altijd via een letselschade advocaat overleg te plegen of de werkgever aansprakelijk zult stellen, zij zijn de specialisten op dit gebied en zijn staan u kosteloos bij om de schade door achteruitgang van inkomen bij arbeidsongeschiktheid te verhalen.

Welke beroepsziektes zijn er?

Er zijn vele soorten beroepsziektes waarbij er twee soorten zijn namelijk de erkende beroepsziektes en de niet erkende beroepsziektes. Via onderstaande link kom je in onze volledige database van beroepsziektes met daarbij de juridische uitspraken binnen de aangegeven beroepsziektes.

Je staat in je recht maak er gebruik van!