Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Loondienst

Definitie

Situatie waarin in men, op basis van een vast of tijdelijk contract, tegen een vast inkomen werkzaamheden verricht.

Wanneer ben je in loondienst

Je bent in loondienst als je een contract hebt met de werkgever waarin de samenwerking van beide partijen is beschreven.
Je bent in loondienst als je een contract hebt met de werkgever waarin de samenwerking van beide partijen is beschreven. Contract kan mondeling en schriftelijk worden afgesloten. Indien dit mondeling gebeurd, is de salarisbetaling het bewijs van in dienst zijn en gelden er wettelijke bepalingen. In wezen contract voor onbepaalde tijd.

Er kunnen verschillen oorzaken zijn waarom je arbeidsongeschikt bent geraakt. Dit kan komen door:


Per oorzaak zijn er verschillende mogelijkheden. Welke ziekte heb je opgelopen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Is er een ongeval in het bedrijf gebeurd? Welke ziektes kunnen er per beroep worden opgelopen? Hier worden ook enkele voorbeelden bij gegeven.

Verschillende contracten

Oproepkrachten

Wie als oproepkracht voor een bedrijf werkt, heeft een nul urencontract. Hierbij is geen afspraak gemaakt over het aantal uren, maar stelt je wel verplicht te komen als de werkgever dit verlangt. Dit contract is anders als het oproepcontract, met dit contract mag de werknemer zelf beslissen of hij komt werken als hij wordt opgeroepen.

Of de werknemer wordt door betaald bij ziekte hangt af van zijn contract. Als hij een nul urencontract heeft zal hij niet worden door betaald omdat er geen vaste uren zijn afgesproken. In het geval van een min-maxcontract heeft de werknemer een gegarandeerd aantal uren, deze minimale uren worden dan uitbetaald door de werkgever. Recht op vakantiegeld en pensioen ( indien er 1 geldt).

ZZP'ER

Een zzp'er is een zelfstandige die voor een opdrachtgever werkt. In veel gevallen komt het voor dat deze zzp'er grotendeels voor maar 1 opdrachtgever werkt. Waar heeft hij dan recht op. Als zzp'er ben je eigen baas. Indien je ingeroosterd wordt als flexibel personeel dan heb je recht op deze rechten. Veiligheids eisen zouden bij een zzp'er niet gelden omdat deze voor zichzelf werkt. Indien verbanden binnen het werk, kan de zzp'er de opdrachtgever hier aansprakelijk voor stellen.

Uitzendkracht

Word je als uitzendkracht ziek meld dit dan meteen bij het uitzendbureau, deze zijn op dat moment je werkgever. Deze zullen je ziekmelden bij het UWV. Zodra deze ziekmelding is gedaan stopt het dienstverband bij het uitzendbureau en krijg je een ziektewet uitkering van het UWV. Je valt hier onder de ziekte wet omdat er geen sprake is van een contract.

Loondoorbetaling bij ziekte

Door betaling van het loon bij ziekte is verplicht voor werkgevers. De eerste twee dagen dat je ziek bent kunnen wachtdagen zijn. Deze worden niet doorbetaald. Er is sprake van ziekte als de werknemer wegens medische gronden de arbeid niet mag verrichten. Ben je ziek, maar geen arbeidsongeschikt als gevolg, dan is er geen recht op doorbetaling.