Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid


Beroepsziekten - astma

Beroepsastma is het gevolg van een stof op de werkplek die astma kan veroorzaken of verergeren. Dit wordt ook wel arbeidsgerelateerde astma genoemd. De symptomen zijn hetzelfde als die van astma, kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten. Deze symptomen treden op na blootstelling aan prikkels in het arbeidsmilieu. Er zijn 2 vormen van beroepsastma, Immunologische en niet immunologisch. Immunologisch: Kan optreden nadat men een bepaalde tijd is blootgesteld aan een stof waar men een allergie tegen heeft ontwikkeld. Hier kunnen een aantal jaren overheen gaan. Dit komt voor bij de stoffen: meelstof, proefdierallergeen, latexallergeen, isocyanaten, metalen, anhybriden. Niet immunologisch: deze beroepsastma ontstaat direct na blootstelling. Hieronder vallen Reactive Airways Dysfunction Syndrome. Dit kan optreden na een eenmalige of herhaaldelijke blootstelling aan irriterende stoffen zoals, zuren, chloor, ammoniak, diisocyanaten. Deze vorm treedt vaak op als het gevolg van een bedrijfsongeval of van het slordig omgaan met deze stoffen.

« Terug naar lijst