Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Loondienst

Loondinest

Situatie waarin in men, op basis van een vast of tijdelijk contract, tegen een vast inkomen werkzaamheden verricht.

Zelfstandige

Zelfstandige

Iemand die een eigen bedrijf heeft of begint alleen of met een aantal compagnons.Alles over arbeidsongeschiktheid

Welkom op op de website over arbeidsongeschiktheid. Op deze website willen wij je informatie geven over hoe te handelen als u door een bepaalde oorzaak arbeidsongeschikt bent geworden.

Wanneer spreekt men van arbeidsongeschiktheid?

Als je door een ziekte of ongeval (letsel) werkzaamheden gedeeltelijk of geheel niet meer kunt uitvoeren spreekt met van arbeidsongeschiktheid. Dit grijpt in op meerdere aspecten van je leven, vooral financieel. Er zijn een aantal wettelijke regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt kun je aanspraak maken op een uitkering. Het UWV beslist hierover. Lees meer over arbeidsongeschiktheid 

Waar heb ik recht op als ik arbeidsongeschikt word?

Waar je recht op hebt als je arbeidsongeschikt raakt hangt af van het deel dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. Bij een loonverlies van minder dan 35% ben je volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. Je kunt gewoon in dienst blijven bij je werkgever. Als je het huidige werk niet meer kan doen wordt er gekeken of dit nog mogelijk is, ondanks de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot en met 80% krijg je een loon gerelateerde uitkering. Als je met de arbeidsongeschiktheid meer dan 50% van de restcapaciteit kan benutten, krijg je een loon aanvullings-uitkering. Deze uitkering is: 70% van (oud loon restverdiencapaciteit) . Als je 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid hebt opgelopen, krijg je maximaal 75% van het oude loon uitgekeerd. Lees meer over rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid 


Verdere vragen kunnen zijn:

Ik ben arbeidsongeschikt geworden, mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

De vraag of je baas je mag ontslaan als je arbeidsongeschikt bent kan met ja worden beantwoord als je niet meer in staat bent je werk geheel of gedeeltelijk zo uit te voeren zoals het van te voren is vastgelegd of zoals het bedoeld was. Het gaat er in de praktijk dan om of dit komt door langdurige arbeidsongeschiktheid of door veelvuldig ziekteverzuim. Lees verder over ontslag recht 

Wat is een beroepsziekte en hoe kan ik mijn schade door arbeidsongeschiktheid (inkomensderving) verhalen?

Een beroepsziekte is een ervaring of aandoening waarbij je geestelijke of lichamelijke arbeidsongeschiktheid oploopt. Dit kan als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld het niet naleven van de regels zoals opgelegd door de ARBO regels of het gevolg zijn van het werkklimaat zoals pesten en seksuele intimidatie. Het begint vaak met ziekteverzuim echter die kan later ontaarden in volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte. Lees verder 

Ik ben het niet eens met de uitspraak van het UWV over de hoogte van mijn arbeidsongeschiktheid, wat kan ik daar aan doen?

Als je het niet eens bent met de uitspraak op jouw bezwaarschrift, omdat je wellicht in samenspraak met jouw huisarts van mening bent dat de mate van jouw arbeidsongeschiktheid hoger is. Dan kun je beroep aantekenen als je van mening bent dat het UWV een onterechte beslissing heeft genomen over de mate van de arbeidsongeschiktheid Lees verder 

Ik ben arbeidsongeschikt geworden door een letselschade hoe kan ik dat het beste verhalen?

Als je letselschade hebt opgelopen, door bijvoorbeeld verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan kun je deze schade door de schuldige partij verhalen. Het is wel van belang dat de schuld van de aansprakelijke partij, de oorzaak is van het door jou opgelopen letsel. Waar je vroeger een letselschade advocaat zelf moest betalen, is het thans mogelijk, om deze advocaat gratis in te huren, omdat deze kosten op de tegenpartij verhaald worden. Lees hier verder over het verhalen van letselschade 

Kan ik ook smartengeld claimen omdat ik door arbeidsongeschiktheid mijn hobby's niet meer uit kan oefenen en zo ja hoeveel?

Smartengeld is een financiele vergoeding die u krijgt wegens gederfde levensvreugde dus puur het feit dat u de dingen die u normaal deed en die u na het opgelopen letsel niet meer kan doen. Lees meer over smartengeld verhalen